1 - 8 -- 8
City Sanitary & Tiles
2093 P, Jayadev Vihar, Jayadev Vihar Bhubaneswar, Odisha 751013, India
Bhubaneswar
Orissa
/ 0674 2558083 / 0674 2360083 / 09437010928 / 09437019869
mosaics in Bhubaneswar , sanitary ware in Bhubaneswar , tiles in Bhubaneswar
D & B Inc
#278, 1st Floor, Bomikhal, Cuttack Road, Bomikhal Bhubaneswar, Odisha 751010, India
Bhubaneswar
Orissa
/ 0674 2585137 / 09437283552
building ceramic in Bhubaneswar , mosaics in Bhubaneswar , pavers in Bhubaneswar , tiles in Bhubaneswar
Ceramic World
Puri Cuttack Road, Bomikhal, Lakshmi Sagar Bhubaneswar, Odisha 751010, India
Bhubaneswar
Orissa
/ 0674 2587285 / 0674 2537810 / 0674 2585616 / 09777333999
ceramic decorative in Bhubaneswar , mosaics in Bhubaneswar , tiles in Bhubaneswar
J N Marbles
P1 To L3-65, Acharya Vihar, Acharya Vihar Bhubaneswar, Odisha 751001, India
Bhubaneswar
Orissa
/ 0674 2541070
marble in Bhubaneswar , mosaics in Bhubaneswar , slabs in Bhubaneswar , tiles in Bhubaneswar
Shree Ganesh Marbles
Nh-5, Nayapalli, Nayapalli Bhubaneswar, Odisha 751012, India
Bhubaneswar
Orissa
/ 0674 2421012
granite in Bhubaneswar , marble in Bhubaneswar , mosaics in Bhubaneswar , tiles in Bhubaneswar
New Laxmi Granites
75, Cuttack Road, Jayadurga Nagar, Nayapalli, Nayapalli Bhubaneswar, Odisha 751001, India
Bhubaneswar
Orissa
/ 0674 2572187
granite in Bhubaneswar , granite blocks in Bhubaneswar , slabs in Bhubaneswar , stone tiles and blocks in Bhubaneswar , tiles in Bhubaneswar