1 - 3 -- 3
Parle Soft Drinks Ltd
D 1, Hb Colony, Baramunda, Nayapalli, Nayapalli Bhubaneswar, Odisha 751001, India
Bhubaneswar
Orissa
/ 0674 2354196
soft drinks in Bhubaneswar
Sylvesa Infotech Pvt Ltd
A/165, Saheed Nagar, Saheed Nagar Bhubaneswar, Odisha 751007, India
Bhubaneswar
Orissa
/ 0674 2300889 / 0674 2508151 / 0674 2508170 / 09437035586
pagers in Bhubaneswar , soft drinks in Bhubaneswar